Vi vill bidra till en hållbar utveckling för framtida generationer.

Miljöfrågan är en av vår tids största utmaningar och på Loxia Group arbetar vi aktivt för att minimera negativ miljöpåverkan, från vår egen verksamhet och från de projekt vi arbetar i. Vår miljö- och kvalitetspolicy finns här.

För oss är kundens kvalitetsmål alltid i centrum. Vi är lyhörda för våra kunders krav, prioriteringar och önskemål och ser till att de identifieras och verkställs. 

Vårt centrala fokus ligger på kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring. Loxia stödjer FN:s initiativ "Global Compact" och har utifrån denna utformat en Code of Conduct som förtydligar våra ställningstaganden avseende miljö och mänskliga rättigheter. Företaget är kvalificerat i TransQ . 

Loxias miljö- och kvalitetsarbete är certifierat enligt ISO 14001:2015 och 9001:2015. 

         

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på