Vi erbjuder...

Projektering Väg, Mark/VA

Vi arbetar med planering och utformning av alla typer av vägar och markanläggningar. Vi producerar förfrågningsunderlag och bygghandlingar men även utredningar i tidiga skeden, bland annat vägplaner.

Vanligt förekommande projekt är infrastrukturprojekt åt Trafikverket,
exploatering- och ombyggnadsprojekt åt kommuner och landsting, yttre miljöer åt fastighetsbolag. Därutöver jobbar vi med andra mindre privata aktörer.

Med senaste teknik strävar vi efter att ständigt vidareutveckla vår kompetens för att ligga i framkant och möta marknaden med hållbara, kvalitativa lösningar.

Kontakta:
Ansvarig Projektering robert.harfeldt@loxiagroup.se, 076-318 68 40

Läs mer

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på