Senaste Nytt

2020-11-23

Kofotsgatan

Ett av våra byggledaruppdrag börjar gå mot sitt slut och förra veckan öppnade nya Kofotsgatan i Västerås upp. Detta filmades och kan ses här. Beställare är Västerås stad och projektet har innefattat 750 m ny gata med nya cykelbanor och belysning.

 

2020-11-18

Nytt uppdrag

Loxia har fått förtroendet att bygga kontaktledning över Hisingsbron i Göteborg. Kontraktet är påskrivet och vi kommer påbörja arbetet vid årsskiftet 2020/2021. Projektet handlar om att Hisingsbron ska ersätta Götaälvbron. Hisingsbron blir en lyftbro i stål och betong och består av tre delar, Arpeggio som är brodelen över älven och omfattar ca 440 meter bro, en anslutande kollektivtrafikbro och Stadstjänarebron. Det innebär att vi ska riva på den gamla bron, bygga ny kontaktledning på nya bron och koppla ihop det i båda ändar med befintligt. Loxia är underentreprenör till Skanska, beställare/byggherre är Göteborg Stad.

 

2020-11-12

Höstens Loxiadag

I fredags hölls den årliga Loxiadagen, denna gång digitalt. Inte riktigt som vanligt men med mycket glädje och engagemang ändå!

 

2020-11-06

Arbeten på Blidö

Under veckan som gått har Loxia utfört geoteknisk och miljöteknisk fältundersökning för att utreda markförhållandena vid de planerade färjelägena längs Blidöleden. Fältundersökningen har utförts både på land och vatten i anslutning till de befintliga färjelägena för att ge ett bra underlag inför framtida projektering.
2020-10-30

Fler nya uppdrag till Loxia

Loxia har fått ytterligare två nya uppdrag åt Trafikverket! Det ena är ett ramavtal för samordnande specialister inom järnväg, BEST ( 2+1 år) och det andra är Byggledare brounderhåll Örebro län på 2+1+1 år. 

 

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på