Senaste Nytt

2020-12-21

God Jul och Gott nytt år

Vi tackar alla kunder, samarbetspartners och medarbetare för året som gått! Det har varit ett spännande men annorlunda år, vilket fått oss att hitta nya sätt att mötas och vägar framåt.
En stor händelse under året var att Loxia blev Miljödiplomerade. I linje med detta är vi glada att vårt nya färdmedel nu är på plats, en eldriven poolcykel! En god jul och ett riktigt gott nytt år till er alla!
 

 

2020-12-08

Smarta lösningar

På Loxia jobbar vi ständigt med att hitta bra lösningar för våra kunder och medarbetare. I ett av våra uppdrag skulle vi utföra en inmätning av befintlig mark för att ta fram en markmodell. Modellen togs fram genom fotogrammetri med hjälp av vår drönare.
I steg två önskade beställaren en lodning av botten i det vattenfyllda gruvhålet. Då risken för ytterligare skred i anslutning till gruvhålet var hög fanns stora risker med att vistas närmare hålet än 20 meter. Detta löstes med hjälp av vår lilla drönare. Ett ekolod fästes med hjälp av en tunn stålvajer till drönaren. Därefter flög vi över ytan tills vi hade en heltäckande bottenkartering. Efter det transformerades datan från ekolodningen så att den passade in i markmodellen. En smart lösning för att mäta in svåråtkomlig terräng!

 

2020-12-03

Vägg 66

Loxia har ett nytt spännande uppdrag att som underkonsult projektera åt Entry i projekt Väg 66, Malungs kommun. Uppdraget är en totalentreprenad åt Trafikverket och innebär ombyggnation av befintlig väg till förbättrad standard, varvid ca 2,5 km i nysträckning. Fyra broar ska anläggas och det ingår även flera kilometer gång- och cykelvägar samt sidovägar. Utöver det ska en hel del VA, belysning och räcke anläggas. Vi tackar Entry för förtroendet!

 

 

2020-11-23

Kofotsgatan

Ett av våra byggledaruppdrag börjar gå mot sitt slut och förra veckan öppnade nya Kofotsgatan i Västerås upp. Detta filmades och kan ses här. Beställare är Västerås stad och projektet har innefattat 750 m ny gata med nya cykelbanor och belysning.

 

2020-11-18

Nytt uppdrag

Loxia har fått förtroendet att bygga kontaktledning över Hisingsbron i Göteborg. Kontraktet är påskrivet och vi kommer påbörja arbetet vid årsskiftet 2020/2021. Projektet handlar om att Hisingsbron ska ersätta Götaälvbron. Hisingsbron blir en lyftbro i stål och betong och består av tre delar, Arpeggio som är brodelen över älven och omfattar ca 440 meter bro, en anslutande kollektivtrafikbro och Stadstjänarebron. Det innebär att vi ska riva på den gamla bron, bygga ny kontaktledning på nya bron och koppla ihop det i båda ändar med befintligt. Loxia är underentreprenör till Skanska, beställare/byggherre är Göteborg Stad.

 

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på