Vi erbjuder...

Geoteknik

Grunden för en stabil och trygg infrastrukturutveckling ligger i ett bra geotekniskt förarbete. Med egen utrustning och spetskompetens utför vi fältgeotekniska uppdrag inom jord, berg och vatten för infrastrukturprojekt. Utöver sju borrvagnar med tillhörande personal har vi även en TMA lastbil för uppdrag som kräver TA-plan.

Från utförda markundersökningar utför vi analys och resultat av framtagna värden.
Vi erbjuder även separata tjänster såsom:

  • Riskanalys avseende omgivningspåverkan & vibrationsmätning
  • GPS Inmätning av borrpunkter och liknande
  • Borrvagn och fältgeotekniker
  • Geoteknisk skadeutredning
  • Radonmätning
  • TMA-Lastbil
  • TA-Plan

Kontakta:
Geoteknisk specialist/handläggare: lars.o.johansson@loxiagroup.se, 072-532 00 42
Fältgeotekniker: patric.landen@loxiagroup.se, 072-532 00 99

Läs mer

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på