Vi erbjuder...

Geoteknik

Grunden för en stabil och trygg infrastrukturutveckling ligger i ett bra geotekniskt förarbete. Med egen utrustning och spetskompetens utför vi fältgeotekniska uppdrag inom jord, berg och grundvatten för infrastrukturprojekt. Utifrån utförda undersökningar utför vi analys och redovisar geotekniska parametrar samt lösningar.

Vi erbjuder även separata tjänster såsom:

  • Riskanalys avseende omgivningspåverkan & vibrationsmätning
  • Borrvagn och fältgeotekniker
  • Geoteknisk skadeutredning
  • Radonmätning
  • TMA-Lastbil och framtagande av TA-Plan

Kontakta:
Tf ansvarig Fältgeoteknik:

Kerstin.landen@loxiagroup.se 072-532 01 95

Geoteknisk specialist/handläggare: lars.o.johansson@loxiagroup.se, 072-532 00 42

Läs mer

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på