Vi erbjuder...

Mätteknik

Med senaste teknik strävar vi efter att ständigt vidareutveckla vår kompetens för att ligga i framkant och möta marknaden med hållbara, kvalitativa lösningar.

Ett bra exempel är vår egen drönarutrustning och utbildade "piloter" vilket ger oss möjlighet att förfina projekteringsunderlagen ytterligare genom precis mätdata, orthofoton och 3D modeller. Stomnätsberäkningar med tillhörande rapporter och tekniskt stöd i mätfrågor är exempel på andra tjänster som kan erhållas.

 Vi har bred kompetens inom flera olika mjukvaror för att bearbeta data och mångårig erfarenhet inom framtagande av modeller för maskinstyrning och mängdberäkningar. Vid behov av utsättning, inmätning och/eller tekniskt stöd inom såväl projekteringsmätning som produktionsmätning vill vi vara det självklara valet.

Kontakta:
henrik.kusing@loxiagroup.se, 072-532 01 66

Läs mer

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på