Våra projekt


Väg

E18 Köping-Västjädra 

På uppdrag av Entry utför Loxia utrednings- och projekteringsarbeten i totalentreprenaden E18 Köping-Västjädra. Geotekniska fältundersökningar, projekteringsinmätningar och besiktningar av närliggande fastigheter pågår parallellt med framtagande av bygghandling. Projektering och byggande är uppdelat i fyra etapper på den 25 km långa vägsträckan som ska byggas om från 2+1-väg till motorväg. Under produktions skedet kommer Loxias mätavdelning ansvara för de mätningsteknsika delarna i projektet. Projektet slutförs under hösten 2025.


Väg

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län

På uppdrag av Trafikverket har Loxia sedan 2017 inventerat, projekterat och tagit fram förfrågningsunderlag för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser i Stockholms län. Loxia har nyligen levererat bygghandlingspaket 7 vilket är det sista ordinarie. I uppdraget ingår även byggplatsuppföljning av produktionen. För närvarande är 76 hållplatser tillgänglighetsanpassade, 4 hållplatser är under produktion och 12 stycken kommer att tillgänglighetsanpassas under åren 2022-2024. Två av busshållplatserna kräver vägplan vilken också arbetas med för tillfället.


Väg

Projektering och Byggplatsuppföljning Ekebykorset E 18 Karlskoga

På uppdrag av Trafikverket har Loxia tagit fram en vägplan och ritat en säkrare utformning av  det olycksdrabbade Ekebykorset på E18 i Karlskoga.  Loxia har även uppdraget som Byggplatsuppföljare av produktionen. Projektets huvudsakliga syfte är att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.


Väg

Projektering Färjelägen Blidöleden

På uppdrag av Trafikverket ska Loxia arbeta fram vägplan, förfrågningsunderlag och bygghandling för nybyggnation av två färjelägen på Yxlan och Blidö, i Stockholms skärgård. Dessa ska anpassas och byggas för övergång från befintlig frigående vägfärja till en ny lindragen. Loxia blir därmed delaktig i Trafikverket/Färjerederiets mål att uppfylla framtida krav på fossilfri drift år 2045. I uppdraget ingår även byggplatsuppföljning i produktion för utförandeentreprenad. Projektet ska vara klart i sin helhet 2025 Q2. 


Hamn

Upprustning av Västerås och Köpings hamn

På uppdrag av Västerås stad och Köpings kommun har Loxia projekteringsledare, projektledare och byggplatsuppföljare i projektet, som innefattar att restaurera och bygga om i hamnarna samt muddra utanför. Syftet är att rusta sig för en utökad handel och skapa möjlighet till infart av större fartyg till hamnarna.

I Köpings hamn har det projekterats och byggts om 200 meter ny kaj, rivits två stora magasin, byggt ett nytt på 6500m2, nytt dagvattensystem med rening, samt justering av hamnens alla ytor med ny uppbyggnad, asfalt och ny belysning. Projektet beräknas vara klart 2022.


Järnväg

Projekt Ostlänken

På uppdrag av Trafikverket Stora Projekt Ostlänken har Loxia konsultuppdraget som tekniska specialister inom signalteknik, uppdraget pågår fram till hösten 2022. 
Ostlänken är den första delen av nya stambanor i Sverige. Ostlänken ska bli en höghastighetsjärnväg dimensionerad för hastighet 250km/h och omfattar 16 mil dubbelspårig järnväg, cirka 200 broar och 20 kilometer tunnlar. Den första delen av nya stambanor är Järna till Linköping som ska knyta ihop storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Målet är att Ostlänken står klart för persontrafik 2035.


Järnväg

Karlsborgsbanan

Loxia projekterar rivningen av Karlsborgsbanan mellan Karlsborg och Skövde. Sträckan är 43 km lång och uppdraget innebär upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, tillståndshantering, anmälningar samt byggplatsuppföljning. Uppdraget passar oss bra för att det är brett och involverar Loxias alla teknikslag, med tonvikt på miljö och järnväg. Uppdraget påbörjades under 2019 och beräknas vara klart 2023.


Järnväg

Kontaktledning, Projekt Hisingsbron, Göteborg

Loxia har haft förtroendet att bygga kontaktledning över Hisingsbron i Göteborg. Kontraktet påbörjades under 2021och handlade om att ersätta Götaälvbron med Hisingsbron. Hisingsbron blev en lyftbro i stål och betong som består av tre delar, Arpeggio som är brodelen över älven och omfattar ca 440 meter bro, en anslutande kollektivtrafikbro och Stadstjänarebron. Det innebär att den gamla bron har rivits och ny kontaktledning byggts på nya bron samt kopplats ihop i båda ändar med befintligt. Loxia har varit underentreprenör till Skanska, beställare/byggherre Göteborg Stad.


Byggplatsuppföljning

Mötesstation Välsviken, delen Laxå-Kil 

Loxias uppdrag i Välsviken var byggplatsuppföljning. Organisationen bestod av byggplatsuppföljare med inriktning mark, mät, säkerhet, signal, el, kontaktledning, byggnadsverk och miljö. Uppdraget pågick fram till slutet av 2021.
Bygget av det nya mötesspåret och ytterligare en plattform, vid Välsvikens station var ännu en deletapp av projektet ”Tåg i tid” som ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan fram till år 2025.


Byggplatsuppföljning

Dubbelspårsutbyggnad Hallsberg-Degerön

Loxias uppdrag i Program Hallsberg-Degerön har legat inom Byggplatsuppföljning, Markförhandling, Projektledning, Specialist stöd samt HSQ. Uppdragen har haft spridd omfattning sedan 2014 och omfattar i nuläget ett tiotal resurser för Loxias räkning.

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg söderut till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen. Sträckan har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Hela utbyggnaden beräknas vara klar 2031.


Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på