Vi erbjuder...

Miljö

Miljöfrågor är en viktig del av infrastrukturprojekt och övrig utveckling av markområden och industrier, från planering till genomförande.

Våra miljökonsulter kan bidra som miljöstöd i era projekt. Vi hjälper till med undersökningar och projektering av föroreningssituation inför och under exploatering, saneringsåtgärder eller förändringar av miljöfarlig verksamhet. Vi kan också hantera skyddsvärd natur- och kulturmiljö inför exploatering.

Vi tar fram underlag och handlingar för anmälan, tillstånd och dispenser enligt miljöbalken, samt kan hjälpa till med kommunikation med myndigheter. Vi genomför praktisk miljökontroll i form av provtagningar av mark, vatten och byggnadsmaterial, miljöbyggledning och KMA-dokumentation, uppföljning och slutrapportering av genomförda åtgärder vid t ex byggnation, masshantering och saneringar.  
Vi erbjuder även miljötjänster inom andra områden, exempelvis miljörevisioner av företag som är eller vill bli diplomerade enligt Svensk Miljöbas. (Läs mer om Svensk Miljöbas här) samt miljöstöd, miljöutredningar och internrevisioner av verksamheter och miljö- och kvalitetsledningssystem (ISO 14001 och ISO 9001).

Kontakta: 
Miljötjänster allmänt (undersökningar, anmälningar, tillstånd och dispenser):
sari.valimaa@loxiagroup.se, 072-532 10 02
Miljöundersökningar av mark och grundvatten, revision enligt Svensk miljöbas: therese.elverstedt@loxiagroup.se, 072-225 79 94  
Miljöundersökningar och infrastrukturuppdrag, naturvård, biotopskydd och kulturmiljö, KMA: ida.jonsson@loxiagroup.se, 072-532 00 57 
Miljöprovtagning av massor inför avfallshantering samt fordonstvättars processavloppsvatten: louise.nicander@loxiagroup.se, 072-532 00 52 

Läs mer

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på