Vi erbjuder...

Miljö

Miljöfrågor är en viktig del av infrastrukturprojekt och övrig utveckling av markområden och industrier, från planering till genomförande.

Våra miljökonsulter kan bidra som miljöstöd i projektering, provtagning och utredning av mark, vatten, skyddsvärd natur- och kulturmiljö inför exploatering, förändringar av miljöfarlig verksamhet respektive åtgärd av förorenade områden. Vi tar fram underlag och handlingar för anmälan, tillstånd och dispenser enligt miljöbalken, samt kan hjälpa till med kommunikation med myndigheter. Vi genomför praktisk miljökontroll i form av provtagningar, KMA-dokumentation, uppföljning och slutrapportering av genomförda åtgärder vid t ex byggnation, masshantering och saneringar.  
Vi erbjuder även miljötjänster inom andra områden, som till exempel:  

Läs mer

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på