Vi erbjuder...

Miljö

Miljöfrågor är en viktig del av infrastrukturprojekt och övrig utveckling av markområden och industrier, från planering till genomförande.

Våra miljökonsulter kan bidra som miljöstöd i era projekt. Vi hjälper till med undersökningar och projektering av föroreningssituation inför och under exploatering, saneringsåtgärder eller förändringar av miljöfarlig verksamhet. Vi kan också hantera skyddsvärd natur- och kulturmiljö inför exploatering.

Vi tar fram underlag och handlingar för anmälan, tillstånd och dispenser enligt miljöbalken, samt kan hjälpa till med kommunikation med myndigheter. Vi genomför praktisk miljökontroll i form av provtagningar av mark, vatten och byggnadsmaterial, miljöbyggledning och KMA-dokumentation, uppföljning och slutrapportering av genomförda åtgärder vid t ex byggnation, masshantering och saneringar.  
Vi erbjuder även miljötjänster inom andra områden, exempelvis miljörevisioner av företag som är eller vill bli diplomerade enligt Svensk Miljöbas. (Läs mer om Svensk Miljöbas här).

Kontakta: 
Miljötjänster allmänt (undersökningar, anmälningar, tillstånd och dispenser):
sari.valimaa@loxiagroup.se, 072-532 10 02
Miljöprovtagning av massor inför avfallshantering samt fordonstvättars processavloppsvatten: louise.nicander@loxiagroup.se, 072-532 00 52 
Revision enligt Svensk miljöbas: therese.elverstedt@loxiagroup.se, 072-225 79 94

Läs mer

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på