Pågående projekt

Väg

Projektering Ekebykorset E 18 Karlskoga

På uppdrag av Trafikverket har Loxia tagit fram en vägplan och ritat en säkrare utformning av  det olycksdrabbade Ekebykorset på E18 i Karlskoga.  Byggplatsuppföljning av produktionen pågår. Projektets huvudsakliga syfte är att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. Projektet beräknas vara klart år 2022.


Väg

Projektering Färjelägen Blidöleden

På uppdrag av Trafikverket ska Loxia arbeta fram vägplan, förfrågningsunderlag och bygghandling för nybyggnation av två färjelägen på Yxlan och Blidö, i Stockholms skärgård. Dessa ska anpassas och byggas för övergång från befintlig frigående vägfärja till en ny lindragen. Loxia blir därmed delaktig i Trafikverket/Färjerederiets mål att uppfylla framtida krav på fossilfri drift år 2045. I uppdraget ingår även byggplatsuppföljning i produktion för utförandeentreprenad. Projektet ska vara klart i sin helhet 2025 Q2. 


Hamn

Upprustning av Västerås och Köpings hamn

På uppdrag av Västerås stad och Köpings kommun har Loxia projekteringsledare, projektledare och byggplatsuppföljare i projektet, som innefattar att restaurera och bygga om i hamnarna samt muddra utanför. Syftet är att rusta sig för en utökad handel och skapa möjlighet till infart av större fartyg till hamnarna.

I Köpings hamn har det projekterats och byggts om 200 meter ny kaj, rivits två stora magasin, byggt ett nytt på 6500m2, nytt dagvattensystem med rening, samt justering av hamnens alla ytor med ny uppbyggnad, asfalt och ny belysning. Projektet beräknas vara klart 2022.


Järnväg

Projekt Ostlänken

På uppdrag av Trafikverket Stora Projekt Ostlänken har Loxia konsultuppdraget som tekniska specialister inom signalteknik, uppdraget pågår fram till hösten 2022. 
Ostlänken är den första delen av nya stambanor i Sverige. Ostlänken ska bli en höghastighetsjärnväg dimensionerad för hastighet 250km/h och omfattar 16 mil dubbelspårig järnväg, cirka 200 broar och 20 kilometer tunnlar. Den första delen av nya stambanor är Järna till Linköping som ska knyta ihop storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Målet är att Ostlänken står klart för persontrafik 2035.


Järnväg

Karlsborgsbanan

Loxia projekterar rivningen av Karlsborgsbanan mellan Karlsborg och Skövde. Sträckan är 43 km lång och uppdraget innebär upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, tillståndshantering, anmälningar samt byggplatsuppföljning. Uppdraget passar oss bra för att det är brett och involverar Loxias alla teknikslag, med tonvikt på miljö och järnväg. Uppdraget påbörjades under 2019 och beräknas vara klart 2021.


Järnväg

Kontaktledning, Projekt Hisingsbron, Göteborg

Loxia har fått förtroendet att bygga kontaktledning över Hisingsbron i Göteborg. Kontraktet är påskrivet och vi kommer påbörja arbetet vid årsskiftet 2020/2021. Projektet handlar om att Hisingsbron ska ersätta Götaälvbron. Hisingsbron blir en lyftbro i stål och betong och består av tre delar, Arpeggio som är brodelen över älven och omfattar ca 440 meter bro, en anslutande kollektivtrafikbro och Stadstjänarebron. Det innebär att vi ska riva på den gamla bron, bygga ny kontaktledning på nya bron och koppla ihop det i båda ändar med befintligt. Loxia är underentreprenör till Skanska, beställare/byggherre är Göteborg Stad.


Byggplatsuppföljning

Mötesstation Välsviken, delen Laxå-Kil 

Loxias uppdrag i Välsviken är byggplatsuppföljning. Organisationen består av byggplatsuppföljare med inriktning mark, mät, säkerhet, signal, el, kontaktledning, byggnadsverk och miljö. Uppdraget pågår fram till slutet av 2021.
Bygget av det nya mötesspåret, och ytterligare en plattform, vid Välsvikens station är ännu en deletapp av projektet ”Tåg i tid” som ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan fram till år 2025.


Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på