Loxia är en komplett samhällsbyggnadspartner som erbjuder spetskompetens, från idé till förverkligande

Vi erbjuder tjänster inom projektering, mät, miljö, geoteknik, geolab, broteknik, järnväg och projektledning. ​Vår vision är att vara en branschunik förebild.

Loxia startades år 2014 och har sedan dess utvecklats och vuxit genom nya uppdrag och kompetenta medarbetare. Tillsammans har vi lång erfarenhet och gedigen kunskap. Våra pågående uppdrag finns bl.a i ett flertal större infrastrukturprojekt; järnväg, väg och hamn. 

​​Vårt företag bygger på värderingen att vara en Reko leverantör. Det innebär att våra kunder och medarbetare ska känna att de kan lita på oss. Loxias verksamhet genomsyras av entreprenörskap med fokus att ta tillvara på individers kompetens, kreativitet och entusiasm för att kunna växa tillsammans med våra kunder. Vi värnar om goda villkor och kontroll i alla led och ser därför ett stort värde i att ha alla kompetenser och utförare så nära beställaren som möjligt utan ineffektiva mellanhänder och outsourcing.

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på