Senaste Nytt

2020-05-26

Loxia drar västerut

Loxia har erhållit det prestigefulla uppdraget att följa upp utförandet- och kvalitetsarbetet vid ombyggnaden och renoveringen av Nordre Älvbron i Göteborg.

Vi passar då på att hälsa Jan Sandberg välkommen till gänget. Jan är en mycket kunnig och respekterad broprofil i Väst som vi är glada att kunna knyta till oss.

Jan kommer leda och driva framtagandet av slutrapport byggnadsverk och genomföra förbesiktningar. Uppdraget är igång och varar över 3 år.

 

2020-04-23

Ny medarbetare inom mät

Vi välkomnar Fredric Pettersson till Loxia! Fredric har erfarenhet från anläggningsbranschen sedan 1994 med främst järnvägsbyggande som specialitet. Fredric började på HEAB entreprenad i Hallsberg men har jobbat inom Skanska sedan 2005 med bland annat mätning och projektkalkylering/planering. På Loxia kommer han att stärka upp på vår mätsida och som kalkylstöd.

 

2020-03-23

Projekt Blidö

Nu drar projekt Färjelägen Blidöleden i gång!
På uppdrag av Trafikverket ska Loxia arbeta fram vägplan, förfrågningsunderlag och bygghandling för nybyggnation av två färjelägen på Yxlan och Blidö, i Stockholms skärgård. Dessa ska anpassas och byggas för övergång från befintlig frigående vägfärja till en ny lindragen. Loxia blir därmed delaktig i Trafikverket/Färjerederiets mål att uppfylla framtida krav på fossilfri drift år 2045. I uppdraget ingår även byggplatsuppföljning i produktion för utförandeentreprenad. Projektet ska vara klart i sin helhet 2025 Q2.

 

2020-03-09

Miljöprojekt

I ett av våra spännande uppdrag pågår arbetet med att flytta och anlägga åkerholmar p.g.a ny bebyggelse. Detta innebär bl.a. att två kullar skapas och att befintliga stenrös, frölager och träd flyttas för att skapa nya förutsättningar för växter och liv.

 

2020-02-18

Välkommen Richard

Det är roligt att kunna presentera Richard Axelsson som vår nya medarbetare! Richard har lång erfarenhet både från entreprenör- och beställarsidan. Han har stor kunskap inom järnväg i allmänhet och bana i synnerhet och kompetens inom bland annat Säkerhets- och underhållsbesiktning, OPA, IBTL och SOS. Richard kommer ta uppdrag som projekt- och byggledare samt vara ett bra stöd åt vår projekteringssida. Han går direkt in i pågående järnvägsuppdrag bland annat det nyss erhållna i Välsviken samt som specialiststöd åt Trafikverket i Örebro, som är hans tidigare tjänst.
Varmt välkommen!

 

 

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på