Senaste Nytt

2020-09-11

Förstärkning inom Projektledning och Mät

Vi hälsar två nya kollegor varmt välkomna till Loxia! Det är Robert Karlsson och Olof Källman. Robert började med betong som yrkesarbetare för 20 år sedan och har sedan gått den långa vägen via lagbas, arbetsledare och platschef. Närmast kommer han från Veidekke där han jobbat som arbetsledare och senare platschef. På Loxia kommer Robert stärka upp som byggledare/byggplatsuppföljare med inriktning på betong och bro. 

Olof kommer närmast från Exact där han arbetade i 8 år med projekteringsmätning, stomnät, järnvägsrelaterad mätning men även en del specialuppdrag som bottenkarteringar, flygplatsmätning och andra skyddsklassade objekt. Olof har en bred erfarenhet då han verkat både som mätbiträde, mät- och kontorschef på större infrastrukturprojekt och på byggplatsmätning i Örebro, samt med mängdreglering och kontraktsfrågor. På Loxia kommer Olof stärka upp i samtliga mätrelaterade uppdrag.

 

2020-09-04

Mot OS 2026

Loxia stöttar numer SK Pollux och skridskoåkaren Oskar Nilsson från Västerås! Oskar ingår i Sveriges olympiska kommittés offensiva satsning mot vinterspelen 2026. Vi är glada att få vara en del av Oskars spännande resa och önskar honom stort lycka till!

 

2020-08-25

Välkommen Lisa

Vi välkomnar Lisa Jansson som är Loxias nytillskott på miljösidan! Hon kommer närmast från Sweco där hon jobbat som miljökonsult och uppdragsledare de senaste fyra åren. Lisa har jobbat brett med olika miljöfrågor, bland annat förorenade områden, utredningar och miljöbedömningar inom detaljplaneprocesser samt miljösamordning, miljöutredningar och verksamhetsledning inom industri. Sedan tidigare har Lisa flerårig erfarenhet av arbete som miljö- och arbetsmiljösamordnare inom industrin. Även på Loxia kommer Lisa jobba brett med olika miljöfrågor och hon har idag uppdrag som omfattar bl a utredningar inför exploatering av före detta industrimark, miljökontroll vid vägbyggnation och utformning av miljökontrollprogram inför muddring.

 

2020-08-14

Ny borrvagn på plats

Här kommer Loxias nya Geotech borrvagn nr 7! Det är den allra senaste på marknaden, den enda av sitt slag och har ett avancerat borr och styrsystem med hög automatik för de olika metoderna vi använder i våra fältgeotekniska uppdrag.

 

2020-08-11

Väg 63

Loxia arbetar på väg 63 mellan Hällefors och Kopparberg för att ge trafikanterna en bättre framkomlighet och säkerhet. Loxia har sedan tidigare utrett och tagit fram förfrågningsunderlag med bygghandling för utförandeentreprenad. Nu är entreprenör upphandlad och produktionen i full gång. Fem kurvor på sträckan Vasselsjön - Stjärnfors rätas ut och görs säkrare, vilket förutom rivning och byggande av ny väg även medför en del sprängning. Vår geotekniker Maria är involverad i projektet och genomför fastighetsbesiktningar och vibrationsmätningar hos berörda fastighetsägare. Loxias duktiga personal Eric och Patric finns även dom på plats och ser till att beställaren Trafikverket får rätt produkt och att entreprenörens arbete flyter på.

 

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på