Senaste Nytt

2019-07-01

Kraftvärmegatan – Planskild korsning

Som ett led i den fortsatta utbyggnaden av Västerås Hamn har Loxia fått i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag, bygghandling samt byggplatsuppföljning för utförandeentreprenad Kraftvärmegatan – Planskild korsning. Planförslaget i gällande detaljplan innebär att marken inom området planläggs för hamnanknuten Industriverksamhet. Transporter kommer behöva ske mellan hamnområdet öster om Johannisbergsvägen och det nya området väster om Johannisbergsvägen. Sådana transporter kan behöva ske med speciella fordon som inte tillåts färdas på allmän väg. Kraftvärmegatan ska vara den huvudsakliga transportvägen för hamntrafik mellan de båda områdena. Byggstart är i slutet av juli 2019. Projektet beräknas vara klart sommaren 2020.

 

 

2019-06-28

Shuffleboard på plats!

Loxia växer och nu har delar av gänget flyttat upp till våning 4 på kontoret i Örebro. Häromdagen fick vi äntligen vårt Shuffleboard på plats. Invigning blir den 4 oktober men titta förbi innan dess om du vill ha dig en match!

 

 

2019-06-25

Loxia satsar på VA!

Loxia satsar på VA och är mycket stolta och glada att kunna presentera Niclas Johansson som Loxia Groups nya VA-ansvarig! Niclas kommer tillsammans med Fredrik Hörnfeldt bygga upp vår VA avdelning. Niclas har mångårig erfarenhet av Mark och VA entreprenader och har de senaste åren arbetat med VA försäljning på Dahl. Han brinner för VA och kommer med sin spetskunskap kunna tillföra mycket kunskap inom sitt område. Tillsammans med Fredriks stora kunskap inom projektering och IT kommer vi bygga upp en stark VA-sida inom Loxias projekteringsavdelning.

 

 

2019-06-20

Pilotutbildning

Vi utbildar just nu fler av våra medarbetare till UAV-piloter. (UAV–Unmanned aerial vehicle)
Detta för att bli mer flexibla och för att svara upp till de höga krav som ställs idag. UAV är något vi har stor användning av inom våra mätuppdrag, framför allt ur arbetsmiljösynpunkt men även för att förfina våra projekteringsunderlag.

 

 

2019-06-17

Loxia tar ytterligare steg

Loxias järnvägssida tar nu steget till bemanning och entreprenad! Vi är sedan tidigare starka inom bygg- och projektledning på järnväg samt håller på och stärker upp våra projekteringsresurser inom området, men nu kommer vi även erbjuda resurser inom produktion BEST. Förutom att erbjuda marknaden spetskunskap inom järnvägsbyggnad är det också ett bra komplement till vår övriga verksamhet. Vi ser en stor styrka i att våra bygg- och projektledare kan bygga och vet praktiken bakom. För våra projektörer är det en trygghet och bra bollplank vid framtagande av handlingar. Vår kvalitetssäkring och internkontroll stärks också genom att både ha teoretisk och praktisk kunskap. Vi ser att helhetskompetensen är något våra kunder efterfrågar. Inom väg har vi kunnat leverera den sedan tidigare och nu även inom järnväg.

 

 

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på