Vi erbjuder...

Projektering, Mät & Miljö

Vår projekteringsavdelning arbetar med planering och utformning av alla typer av vägar. Vi producerar vägplaner, bygghandlingar och förfrågningsunderlag för infrastruktursektorn.

Med senaste teknik strävar vi efter att ständigt vidareutveckla vår kompetens för att ligga i framkant och möta marknaden med hållbara, kvalitativa lösningar. Ett bra exempel är vår egen drönarutrustning och utbildade "piloter" vilket ger oss möjlighet att förfina projekteringsunderlagen ytterligare genom precis mätdata, orthofoton och 3D modeller. Stomnätsberäkningar med tillhörande rapporter och tekniskt stöd i mätfrågor är exempel på andra tjänster som kan erhållas.

Vi erbjuder även miljötjänster inom infrastrukturprojekt och förorenade områden. Det kan exempelvis vara rådgivning kring behov av miljöundersökningar, genomförande av provtagningar och utredningar, framtagande av anmälningshandlingar enligt miljöbalken till myndigheter och miljökontroll i samband med saneringar. Vi utför också miljörevisioner av företag som är eller vill bli diplomerade enligt Svensk Miljöbas. Läs mer om miljödiplomering här.

Kontakta:
Ansvarig Projektering Robert Harfeldt, 076-318 68 40
Ansvarig Mättjänster Henrik Kusing, 072-532 01 66
Ansvarig Miljötjänster Sari Välimaa, 072-532 10 02
Ansvarig Miljödiplomering Therese Elverstedt, 072-225 79 94

Läs mer

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på