Pågående projekt

Väg

Projektering Ekebykorset E 18 Karlskoga

På uppdrag av Trafikverket ska vi ta fram en vägplan och rita en säkrare utformning av  det olycksdrabbade Ekebykorset på E18 i Karlskoga. Projektet övergår sedan i en Byggplatsuppföljning av produktionen. Projektets huvudsakliga syfte är att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. Projektet beräknas vara klart år 2020.


Hamn

Upprustning av Västerås och Köpings hamn

På uppdrag av Västerås stad och Köpings kommun har Loxia Projekteringsledare, Projektledare och Byggplatsuppföljare i projektet.  Projektet innefattar att restaurera och bygga om i hamnarna samt muddra utanför. Syftet är att rusta sig för en utökad handel och skapa möjlighet till infart av större fartyg till hamnarna. Projektet beräknas vara klart år 2020.


Järnväg

Byggplatsuppföljning Stenkumla-Dunsjö

Loxia har Byggplatsuppföljning i Trafikverkets järnvägsprojekt Stenkumla-Dunsjö som är en del av dubbelspårsutbyggnad på sträckan Hallsberg-Degerön. Projektets huvudsakliga syfte är ökad kapacitet för gods och persontrafik, god punklighet, förbättrad säkerhet och minimerad miljöpåverkan. Projektet beräknas vara klart under år 2019.

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på