Pågående projekt

Väg

Projektering Ekebykorset E 18 Karlskoga

På uppdrag av Trafikverket ska Loxia ta fram en vägplan och rita en säkrare utformning av  det olycksdrabbade Ekebykorset på E18 i Karlskoga. Uppdraget övergår sedan i en Byggplatsuppföljning av produktionen. Projektets huvudsakliga syfte är att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. Projektet beräknas vara klart år 2020.


Väg

Kraftvärmegatan Planskild korsning

Som ett led i den fortsatta utbyggnaden av Västerås hamn har Loxia i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag, bygghandling samt byggplatsuppföljning för utförandeentreprenad Kraftvärmegatan. Planförslaget i gällande detaljplan innebär att marken inom området planläggs för hamnanknuten Industriverksamhet. Transporter kommer behöva ske mellan hamnområdet öster om Johannisbergsvägen och det nya området väster om vägen. Kraftvärmegatan blir den huvudsakliga transportvägen för hamntrafik mellan de båda områdena. Byggstart är i slutet av juli 2019 och projektet beräknas vara klart sommaren 2020. 


Hamn

Upprustning av Västerås och Köpings hamn

På uppdrag av Västerås stad och Köpings kommun har Loxia Projekteringsledare, Projektledare och Byggplatsuppföljare i projektet.  Projektet innefattar att restaurera och bygga om i hamnarna samt muddra utanför. Syftet är att rusta sig för en utökad handel och skapa möjlighet till infart av större fartyg till hamnarna. Projektet beräknas vara klart år 2020.


Järnväg

Byggplatsuppföljning Stenkumla-Dunsjö

Loxia har haft Byggplatsuppföljning i Trafikverkets järnvägsprojekt Stenkumla-Dunsjö som är en del av Program Dubbelspårsutbyggnad Hallsberg-Degerön. Projektets huvudsakliga syfte är ökad kapacitet för gods och persontrafik, god punklighet, förbättrad säkerhet och minimerad miljöpåverkan. Projektet blev klart under år 2019. I Program Hallsberg-Degerön har Loxia även uppdrag inom markförhandling och kvalitet.


Järnväg

Karlsborgsbanan

Loxia projekterar rivningen av Karlsborgsbanan mellan Karlsborg och Skövde. Sträckan är 43 km lång och uppdraget innebär upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, tillståndshantering, anmälningar samt byggplatsuppföljning. Uppdraget passar oss bra för att det är brett och involverar Loxias alla teknikslag, med tonvikt på miljö och järnväg. Uppdraget påbörjades under 2019 och beräknas vara klart 2021.


Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på