Vi erbjuder...

Miljö

Vi erbjuder specialistkompetens inom miljö för infrastrukturprojekt, förorenade områden och miljöledning.

  • Rådgivning kring miljöundersökningar
  • Genomförande av miljötekniska provtagningar och utredningar av mark, vatten, luft och byggnadsmaterial
  • Framtagande av anmälningshandlingar enligt miljöbalken till myndigheter för saneringar, vattenverksamhet, biotopskydd etc
  • Miljökontroll inför och i samband med byggnationer och saneringar
  • Revision av företag som är eller vill bli diplomerade enligt Svensk Miljöbas eller ISO 14001
  • Miljöutredning och uppbyggnad av miljöledningssystem enligt ISO 14001 

Läs mer om Svensk Miljöbas här.

Kontakta:
Miljötjänster Sari Välimaa, 072-532 10 02
Miljörevision Therese Elverstedt, 072-225 79 94

Läs mer

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på