Kvalitet & Miljö


Vi vill bidra till en hållbar utveckling för framtida generationer.

Miljöfrågan är en av vår tids största utmaning och på Loxia arbetar vi aktivt för att minimera negativ miljöpåverkan, från vår egen verksamhet och från de projekt vi arbetar i. 

​​​​​För oss är kundens kvalitetsmål alltid i centrum. Vi är lyhörda för våra kunders krav, prioriteringar och önskemål och ser till att de identifieras och verkställs. 

Loxias interna miljö- och kvalitetsarbete följer standarden för ISO 9001 och 14001. Vårt centrala fokus ligger på kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring.

Loxia stödjer FN:s initiativ "Global Compact" och har utifrån denna utformat en Code of Conduct som förtydligar våra ställningstaganden avseende miljö och mänskliga rättigheter.

Läs mer: