Vi erbjuder...

Geoteknik

Grunden för en stabil och trygg infrastrukturutveckling ligger i ett bra geotekniskt förarbete. Med egen utrustning och spetskompetens utför vi borr-maskin- och fältgeotekniska uppdrag inom jord, berg och vatten för infrastrukturprojekt. Utöver fem borrvagnar med tillhörande personal har vi även en TMA lastbil för uppdrag som kräver TA-plan.

Från utförda markundersökningar utför vi analys och resultat av framtagna värden.
Vi erbjuder även separata tjänster såsom enbart:

  • Borrvagn och fältgeotekniker
  • Radonmätning
  • TMA-Lastbil
  • TA-Plan
  • GPS Inmätning av borrpunkter och liknande

Kontakta:
Geoteknisk specialist/handläggare Lars Johansson, 072-532 00 42
Fältgeotekniker Patric Landén, 072-532 00 99

Läs mer

Vi finns på sociala medier

Glöm inte att följa oss där. Här hittar du vilka medier Loxia Group är aktiva på