Vår idé

Vi vill vara en branschunik förebild Vårt företag bygger på värderingen att vara en reko leverantör. Det innebär att våra kunder och medarbetare ska känna att de kan lita på oss. För oss är kundens kvalitetsmål alltid i centrum.   Genom en effektiv kompetens- och erfarenhetsspridning inom företaget lever vi i ständig förbättring för att uppfylla kundens krav. Detta väljer vi att kalla för "Loxia andan".    

Aktuellt

I vår Nyhetsblogg berättar vi mer om vad som händer i vår verksamhet!

Våra Metoder

Loxias verksamhet genomsyras av entreprenörskap och tillvaratagande av individers kompetens, kreativitet och entusiasm. Genom att vara en stödjande och kompetent organisation med hållbara rutiner, kultur och lönsamma arbetssätt skapar vi förutsättningar för att växa organiskt på befintliga och nya marknader.