Vår ide’

clock Vår grundläggande strategi är att verka för en ständigt pågående kompetensutveckling så väl för gruppen som för individen. Vägen dit nås genom en stark ambitionen att varje uppdrag skall hålla högsta kvalité. Vi uppnår detta genom en effektiv kompetens- och erfarenhetsspridning inom företaget samt ständig uppbackning från kollegor. Detta väljer vi att kalla för "Loxia andan".    

Aktuellt

Våra Metoder

measuring_tapeI vårt företag är kundernas kvalitetsmål alltid i centrum för uppdragens genomförande. Loxia är ett decentraliserat företag med korta beslutsvägar. Vi är involverade i ett brett spann av projekt. Dessa skiljer sig ofta i storlek, komplicitet och vilken roll vi har.Vårt interna kvalitets och miljöarbete fokuserar mycket på erfarenhetsåterföringen och uppföljning. Läs mer..